چطور ویروس کرونا، معماری را تغییر می دهد؟

همراه با همه گیری COVID-19 حوزه معماری نیز با چالش های مختلف و غیرقابل پیش بینی روبرو شده است. ممکن است این زمان طولانی نباشد، اما برای پیش بینی موقعیت های ناشناخته زمان مناسبی است. می‌توان از این فرصت برای آماده سازی محیط زندگی و کار دربرابر کرونا استفاده کرد. قطعا ارتباط بین ویروس کرونا و معماری بر آینده معماری تاثیر می‌گذارد و معماری پسا کرونا را بوجود خواهد آورد. تا حالا به فضاهایی که تمایل دارید آنجا زندگی یا کار کنید، فکر [ادامه مطلب]